Warning: Declaration of YOOtheme\Theme\Wordpress\MenuWalker::walk($elements, $max_depth) should be compatible with Walker::walk($elements, $max_depth, ...$args) in /www/doc/www.digiprojekt.cz/www/wp-content/themes/digiprojekt/vendor/yootheme/theme/platforms/wordpress/src/Wordpress/MenuWalker.php on line 112

DIGIPROJEKT

digitalizace tištěné stavební dokumentacePŮVODNÍ TIŠTĚNÁ PROJEKTOVÁ DOKUMENTACEDigiprojekt
(digitalizace v autocad)DIGITÁLNÍ ELEKTRONICKÁ PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE

Stavební projekt v elektronické podobě je dnes nutností


PROČ DIGIPROJEKT?

Pro veškeré stavební záměry (rekonstrukce, přístavby, vnitřní instalace, nové energie, dotace) je elektronická podoba stavebních výkresů nezbytností. Elektronická (digitální) forma projektové dokumentace je velmi výhodná při prodeji domu či bytu, při vypořádání majetku, dědictví, pronájmu, výpočtu nákladů a ploch jakožto i výpočtu energetické náročnosti budovy, energetických úspor a dotačních programů.

Digitální forma projektu je zpracována v jednotném elektronickém (datovém) formátu, následně používaném všemi typy stavebních inženýrů, projektantů, techniků, energetických specialistů, zajišťovatelů dotací a stavitelů. Oproti klasické tištěné formě, kdy se opakovaně pořizují pro každý stavební záměr dílčí části projektu a finační výdaje tak neustále narůstají, přináší digitální verze výraznou úsporu času i finančních nákladů.

Chcete-li ušetřit Vás čas i peníze, pak vyžadujte vytvoření celkové projektové dokumentace budovy v elektronické podobě.

Efektivita

Jednotný formát

Časová úspora

Finanční úspora

Rodinné domy, bytové domy, občanské budovy


PROČ DIGITALIZOVAT?

Stavební projektant stojící u rýsovacího prkna je dnes již minulostí, ale výsledky jeho práce nám zůstaly dodnes ve formě stavební projektové dokumentace. Vzhledem k dynamickému vývoji digitálních technologií je dnes stavební projekt v původní papírové podobě nevyhovující a je nahrazován jeho digitální podobou.

Digitální podoba stavebního projektu je nutností pro všechny profese stavebních projektantů: počínaje stavaři, přes statiky či projektanty a energetickými odborníky konče. Veškerá komunikace mezi nimi probíhá dnes výhradně v elektronické podobě, data si předávají prostřednictvím elektronické pošty.

 

  • Rodinné domy

    V případě rodinného domu digitální projekt slouží ke všem účelům ve stavební oblasti jako jsou přístavby, rekonstrukce, modernizace či dotace (mj. žádná finanční dotace dnes nemůže být udělena  bez doložení projektové dokumentace). Cesta celkové digitalizace stavebního projektu domu Vám umožňuje získat jednorázově kompletní digitální podobu, stát se jejím plnohodnotným majitelem a využívat ji dále v budoucnosti ke všem zmíněným účelům.

  • Bytové domy

    V případě bytového domu je digitalizace naprostou nutností. Veškeré zásadní investice bytových domů je dnes možno krýt dotačními prostředky (dotace státu, kraje i strukturálních fondů), které se však bez stavební projektové dokumentace neobejdou. Vlastnictví digitálního projektu (jednorázová a profesionální digitalizace původní projektové dokumentace) je rozhodující výhodou při odpovědné správě bytového domu. Bytový dům se stává majitelem digitálního projektu a správa bytového domu si pak sama koordinuje postup ve všech oblastech, kterými se zabývá.

  • Občanské budovy

    V případě občanských a průmyslových budov již v dnešní době původní projektová dokumentace v tištěné podobě nepostačuje žádnému účelu. Digitální podoba je přímo vyžadována v rámci celého procesu investičně-stavebních aktivit. . Stavební legislativa přímo definuje stupně a rozsah této dokumentace, samostatnou oblastí jsou pak požadavky v rámci dotačních programů, především pak v oblasti snižování energetické náročnosti budov a navazujících oblastech (výměna vzduchu, hygiena prostředí apod.) Na celém procesu přípravy a tvorby dokumentace se podílí hned několik profesí stavebních projektantů, digitální podoba projektové dokumentace budovy je pak základní nutností pro jejich práci. Cesta celkové jednorázové digitalizace stávajícího stavu a získání digitální formy projektu do svého vlastnictví tak přináší zásadní úsporu finančních nákladů a získání výhody při plánování a koordinaci budoucích investičních akcí.

Jak na to?

1) KONTROLA PŮVODNÍHO PROJEKTU

Prvním krokem je kontrola stavu původního projektu, respektive dohledání projektu. Nejasnosti Vám pomohou vyřešit často kladené otázky.

Zobrazit Často kladené otázky

2) Kontaktuje nás

Pokud si nejste jistí nebo nemáte projekt k dispozici, nevadí. Kontaktujte nás prostřednictvím formuláře a my se Vám obratem ozveme.

VYPLNIT KONTAKTNÍ FORMULÁŘ

V případě, že disponujete původním projektem budovy, pak je to ideální situace a stačí vyplnit vstupní dotazník stavby.

VYPLNIT VSTUPNÍ DOTAZNÍK STAVBY

Architekti, projektanti, ateliéry


Spolupracujeme s architekty, projektanty, projektovými studii a ateliéry. Nápomocni můžeme být v oblasti digitalizace stavebních dokumentací i menším realizačním firmám. Pokud hledáte externí výpomoc či máte zájem o spolupráci, neváhejte nás konktatovat.

DOTAZNÍK PROJEKTOVÉ ZAKÁZKY

určeno výhradně pro architekty, projektanty, projekční ateliéry a realizační firmy

Nezapomeňte uvést požadovaný rozsah projektových prací, předpokládanou časovou náročnost, očekávanou cenu, požadované termíny, stupeň dokumentace, charakter budovy, region stavby; stejně jako aktuální projektové podklady, požadovaný způsob předávání podkladů apod.

Často kladené otázky


Jak poznám, že mám všechny výkresy ?

Prvním krokem je vždy kontrola, zda jsou k dispozici výkresy, které vpravo dole v rámečku (rozpiska projektu) mají uvedena základní tři označení, a to PŮDORYS, ŘEZ, POHLEDY. Většinou je pak součástí i Technická zpráva, někdy Souhrnná technická zpráva. Někdy jsou k dispozici i další podklady, ale rozhodující jsou uvedené výkresy půdorys, řez a pohledy. Cokoliv navíc je fajn, ale není to nezbytné. V případě, že si i nadále nejste zcela jisti, kontaktujte nás, nejlépe elektronickou formou (e-mail), společně již kompletnost dokumentace dořešíme.

Mezi výkresy je i výkres kanalizace, patří to tam ?

Pro účely digitalizace NE. Vnitřní kanalizace domu patří, vedle rozvodů vody, mezi tzv. zdravotně-technické instalace. Podstatou digitalizace projektové dokumentace domu je digitalizace stavební části, tedy konstrukcí domu, dispozičního uspořádání, tedy STAVBY jako takové. Vámi uvedená vnitřní kanalizace je součástí tzv. profesí, ty mohou přijít na řadu až po digitalizace stavební části, tedy budovy. Tyto projekty vyhotovují k tomu oprávnění projektoví specialisté, a právě pro tuto práci potřebují DIGITÁLNÍ PROJEKT BUDOVY. Tento již použijí v elektronické podobě a projektují svou profesi (uváděné zdravotně-technické instalace, elektroinstalace, ústřední vytápění, výměna vzduchu atd.). Prvním krokem ale vždy musí být digitální projekt budovy, rozvody mohou následovat až ve druhé etapě.

Musím z důvodu nějakých předpisů projekt našeho rodinného domu digitalizovat, třeba když budeme chtít přistavovat apod ?

Ne nemusíte. V současné době neplatí žádný předpis, který by znamenal nutnost předkládat například ke stavebnímu řízení stavební projektovou dokumentaci v digitální formě. Navíc na stavební úřad se doposud veškerá dokumentace podává v tištěné formě. Jinou otázkou však je, zda například ve zmíněném případě přístavby rodinného domu, bude Vaše současná tištěná podoba projektu vůbec nějak použitelná. Dříve se postupovalo tak, že se původní projekt nakopíroval a nový stavební záměr se do něj zakreslil formou barevného rozlišení čar. Takto dnes již v podstatě ani postupovat nelze, veškeré stavební rýsování se přesunulo do elektronické (digitální) podoby. Takže je běžná praxe, kdy pro jednotlivé záměry (tedy ne přístavbu, kterou zmiňujete, protože to je nová stavba, ale např. zateplení, úprava střechy, nadstavba apod.) si musíte nechat dělat různými projektanty mnohokrát stejné části stavby, což samozřejmě opakovaně platíte. Cestou úspory je vyhotovení celkové DIGITÁLNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE Vašeho domu.

Kolik budu za digitální projekt platit?

Jedna z nejčastějších otázek vůbec. Cena vždy závisí na rozsahu práce stavební projekce. V případě rodinného domu můžeme říci, že v situaci, kdy je k dispozici kompletní projektová dokumentace domu v tištěné podobě, je plně čitelná, jedná se dům podsklepený, dvě obytná podlaží, rovná nebo jednoduchá sedlová (šikmá) střecha, pak je cena 7.000 Kč. Obsahem digitálního projektu je pak půdorys podzemního podlaží (sklepa), půdorys každého obytného podlaží, výkres střechy, řez domem a jižní, severní, západní a východní pohled na dům. V případě, že nejsou vstupní podklady v tak perfektním stavu, dům je atypický, nebo v případě zájmu o další individuální projektovou dokumentaci (například situační výkresy, přípojky inženýrských sítí, projekt základů apod.) je vždy nutnost stanovení individuální rozsahu dodatečných prací a od toho se odvine konečná cena. Konečná cena je však vždy stanovena předem a musí být Vámi předem odsouhlasena. Tedy žádného nemilého překvapení se v oblasti ceny u nás opravdu nemusíte bát. V případě bytových domů a občanských a průmyslových budov je vždy cena stanovena zcela individuálně, plně záleží na rozsahu projektových prací a kvalitě vstupních podkladů. Opět musí být předem odsouhlasena zadavatelem digitalizace projektu. To je samozřejmé.

Chci přistavovat rodinný domek, potřebuji digitalizaci přípojek inženýrských sítí, můžete mi vyhotovit ?

Bohužel tady Vás v tomto okamžiku zklameme. Přípojky inženýrských sítí z veřejného řadu (veřejný vodovod, plyn, dálkové vytápění, elektřina, kanalizace) do budovy jsou samostatnou kapitolou projektové dokumentace. I zde probíhá postupná digitalizace, ale dokumentace veřejných řadů je ve výlučné kompetenci správců inženýrských sítí. Vlastní přípojku od tohoto veřejného řadu do domu (tedy po začátek vnitřních rozvodů) již zakreslit lze, je to však zcela samostatná oblast a doporučujeme ji s námi konzultovat individuálně.

Budu vyměňovat okna, vzniká tím nutnost vyhotovení digitálního projektu ?

Vlastní výměnou oken tato nutnost nevzniká. Pokud totiž zachováte původní rozměry (a tím neměníte vzhled domu), pak nemusíte žádat o vyjádření stavební úřad, sousedy, nebude probíhat žádné stavební řízení. Pokud však uvažujete o dalších stavebních úpravách, například zateplení střechy, možná i celkové rekonstrukci střechy, zateplení fasády, pak se již může stát, že se bude měnit vzhled domu, možná i výška (při rekonstrukci střechy), a v takovém případě se již bez podkladů pro stavební řízení neobejdete. V takovém případě doporučujeme celkovou digitalizaci stavební dokumentace, v případě, že uvažujete o možnosti čerpání dotace, pak je to nutnost.

Nemáme všechny výkresy, digitální projekt chceme. Jak máme postupovat ?

Otázkou ve Vašem případě je, které výkresy chybí. Možná se jedná o například vnitřní rozvody nebo jiné, které k celkové digitalizaci projektové dokumentace nejsou ani třeba. Proto doporučujeme opět zkontrolovat, zda jsou k dispozici výkresy označené jako PŮDORYS, ŘEZ, POHLEDY, toto jsou ty, bez kterých se prostě neobejdeme. Jestliže si ani nyní nejste jistí, pak využijte (nejlépe elektronické) konzultace s našimi projektanty, ochotně Vám pomohou a vše společně připravíte tak, aby i projekt Vašeho domu mohl být řádně digitalizován.

Na bytovce budeme zateplovat střechu, potřebujeme digitální projekt ?

Záleží na charakteru střechy a rozsahu celkové stavební operace, kterou budete v rámci zateplení střechy provádět. V tom nejjednodušším případě, kdy nedochází např. ke změně výšky hřebene budovy, zásadní změně vzhledu budovy jako takové, je docela pravděpodobné, že ani nebudete žádný projekt potřebovat, protože nebude zahajováno stavební řízení. I v takovém případě je ale otázkou, zda-li pro vysoutěžení co nejlepší ceny dodávky prací vystačíte s „bezprojektovou“ variantou zadání poptávky na stavební práce. Je pravděpodobné, že Vám každá z oslovených realizačních firem nacení něco jiného a porovnání cen je pak v podstatě nemožné. Jelikož se v případě střechy, jakožto společné konstrukce budovy, jedná o společné peníze vlastníků či nájemců bytů, je otázkou, zda je to dobrá varianta. V případě, kdy se však plánují stavební práce které spadají pod stavební řízení, nebo dokonce chcete žádat o dotaci, bez digitálního stavebního projektu se stoprocentně neobejdete.

Pro stavební řízení budu předávat na stavební úřad projekt v digitální podobě ?

Ne, nebudete. Na stavební úřad předkládáte vždy projektovou dokumentaci v tištěné podobě. Alespoň do dnešního dne. Co bude za pár let či dříve nikdo neví. Ale dnes určitě ne. Stavební projektant vyhotoví stavební projekt vždy v digitální podobě, tento pak dostanete pro stavební úřad od projektanta v tištěné podobě. Se vším Vám poradí vhodně zvolený zodpovědný stavební projektant. V případě současné projektové dokumentace pak ušetříte spoustu času a především spoustu peněz tím, že si necháte vyhotovit CELKOVOU DIGITÁLNÍ FORMU PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE. Tím okamžikem máte stávající budovu plně digitalizovanou, a to pro veškeré budoucí stavební záměry. Vámi do budoucna vybraný stavební projektant pak bude plně vycházet z této (již Vaší) digitální projektové dokumentace a bez nutnosti dalšího rýsování stávajícího stavu bude řešit jenom Vaše nové budoucí stavební záměry, případně podklady pro dotace apod.

Zaplatil jsem projekt rodinného domu, projekt mám i na CD v PDF, je to digitální forma?

Projekt na CD/DVD ve formátu .pdf je zcela v pořádku. Na každém běžném počítači se zcela běžným programovým vybavením si tento projekt otevřete, můžete si jej prohlížet, uložit, zálohovat, poslat elektronickou formou dál (samozřejmě nemůžete do projektu vstupovat, tento upravovat, tak, jako každé „pedeefko“). Jinak k dotazu, Vámi zvolený projektant postupoval naprosto správně, projekt v .pdf Vám připravil na CD/DVD, takto je to v pořádku a měli by tak projektanti postupovat ve všech případech. Odpověď na Vaši otázku, zda je to „digitální forma“, tak z hlediska toho, co řešíme v rámci projektu DIGIPROJEKT, tedy digitalizace původní stavební projektové dokumentace a možnost jejího použití pro majitele budovy kdykoliv v budoucnu v „živé“ podobě, tak z tohoto pohledu forma .pdf digitální NENÍ, ne ve smyslu DIGITALIZACE STAVEBNÍCH PROJEKTŮ.

Projektant mi odmítá předat projekt v elektronickém formátu DWG, má na to právo?

Ano, určitě má a postupuje správně. Objednáním a úhradou stavebního projektu si objednáváte projektovou dokumentaci, nikoliv „zdrojový kod její tvorby“, tedy soubor .dwg vytvořený v projektovém programovém prostředí (AutoCAD). Samozřejmě je možnost se s projektantem domluvit na podmínkách odprodeje zdrojového kodu (.dwg). Ale to jsme nyní v jiné diskusi, než je DIGIPROJEKT. Zde je situace opačná. Stavební projekt již existuje, je to ten původní, v tištěné podobě, vyhotovil jej na projektu uvedený stavební projektant. V rámci projekce DIGIPROJEKT pak dochází k vytvoření nové, digitální, podoby ALE původního projektu. A možnosti použít pro jakýkoliv účel v budoucnu. Tedy majitelem digitálního projektu se stává zadavatel a plátce digitalizace (většinou vlastník budovy), čili zde je v podstatě obsahem získání vlastnictví .dwg projektu z Vaší strany. Tedy opak toho, na co jste se původně v této otázce ptala.

Budeme přistavovat novou část výrobní haly, ke stávající hale. Potřebujeme digitální projekt DWG ke stávající hale ?

Nezbytně jej nepotřebujete. Kdyby byl k dispozici, a především pak v situaci, kdy budou některé části nosných konstrukcí přímo navazovat na stávající, nebo se budou dokonce některé nosné konstrukce opakovat (budou stejné, jako v případě stávající části haly), bylo by to výborné. Ale nezbytnou podmínkou to není. Tak, jak se dočtete v některých dalších otázkách v rámci této sekce našich stránek, problematika tvorby nového projektu a vlastnictví kodu (formát .dwg) je podstatně jinou oblastí, než předmět projektu DIGIPROJEKT. V rámci tohoto projektu digitalizujeme stávající tištěnou projektovou dokumentaci z minula, tedy z papírové tištěné formy vzniká právě „živá“ forma projektu v .dwg . A ta je jednou pro vždy v majetku objednatele digitalizace. To je trošku jiná problematika.

Máme vážný zájem o digitální projekt našeho většího domu, ale v jaké podobě jej dostanu a jak jej budu archivovat ?

Jsme velmi rádi za Váš zájem o digitalizaci projektu, určitě vše připravíme a zrealizujeme k Vaší plné spokojenosti. Výsledek naší práce dostanete v podobě 1x tištěné dokumentace, 1x CD/DVD ve formátu .pdf (neživá forma), otevřete, uložíte, zašlete na každém běžném PC a programovém vybavení, A PŘEDEVŠÍM PAK 2x CD/DVD v nepřepsatelné formě (tedy přímo jedno záložní CD/DVD, kdyby se s prvním něco nepěkného přihodilo) a to právě ve formátu .dwg (živá forma). Tento formát již v běžném programovém prostředí neotevřete, vyhotoveno je v programu AutoCAD, otevřou a použijí však v budoucnu všichni Vámi oslovení projektanti, již nebudou muset (jednou pro účely dotace, jednou pro stavební účely apod.) vyhotovovat znovu a znovu. A především Vy nebudete muset za tuto práci již nic platit. Projektovat se bude do tohoto (v tom okamžiku již Vašeho) DIGITÁLNÍHO PROJEKTU, čímž zásadně ušetříte čas a především peníze.
faq

Soubory ke stažení


Název Vytvořeno
   Přehled dokumenace 48.23 KB 9.8.2017

Kontakt


+420 702 146 786 | projektanti@digiprojekt.cz

Kontaktní formulářVstupní dotazník budovy


Pro zahájení přípravy digitalizace Vašeho projektu je nutné se co nejlépe seznámit se stavem současné stavební dokumentace budovy, kterou máte k dispozici. Vyplňte proto prosím podrobně dotazník níže. Pokud si nebudete jisti, pročtěte si prosím nejčastější dotazy nebo nám napište. V případě nutnosti nás kontaktuje telefonicky +420 702 146 786.Partneři webu


Copyright © 2017-2023 DIGIPROJEKT. Všechna práva vyhrazena. Powered by ENERGIKA s.r.o. ®